English
Español
Français
Català

Projecte Leader (2014-2020)

Creació d’una nova línia de producte, millora de l’eficiència energètica dels processos productius i reducció de costos pel transport de residus valoritzables.

Copiral
Contacte i Situació

Esborrar
Adreça:
Ctra. de Tàrrega, 39 - 25310 Agramunt (Lleida)
Tel.:
973 390 604
E-mail:
copiral@copiral.com