English
Español
Français
Català

Medi ambient

Des de la seva creació, a COPIRAL S.L hem apostat fermament per la defensa i el respecte del medi ambient. La nostra activitat consisteix en la revalorització dels subproductes alimentaris enlloc de ser destruïts o dipositats en abocadors.

Aquest fet ens converteix en una empresa que aporta solucions alternatives conscients i respectuoses amb la preservació del medi ambient.

Per quins motius els productes alimentaris acaben essent revaloritzats a COPIRAL S.L?
  • El producte està caducat i ha estat retirat de les cadenes de distribució i/o venda.
  • El producte no està caducat però es vol retirar del mercat per motius d'etiquetatge o impressió.
  • El producte prové directament de fàbrica però no ha passat els pertinents controls de qualitat.
Quin és el destí final dels productes revaloritzats a COPIRAL S.L?
  • Matèria primera per pinsos de consum animal. Es tracta d'una matèria primera d'elevada qualitat nutritiva pels fabricants de pinsos.
  • COPIRAL S.L sempre garanteix la traçabilitat dels productes que revaloritza.
Per què revaloritzar i no destruir?
Hem de ser conscients que el producte que es destina a l’abocador no permet reduir el nivell de residus generats ni l’impacte medioambiental. En canvi, si es revaloritza el subproducte alimentari, aquest es transforma en un nou producte necessari pel mercat.
La revalorització requereix un estudi individualitzat de cada producte, però aporta múltiples avantatges sobre altres mètodes com incineració, compostatge, metanització o abocador.

Copiral

Contacte i Situació

Esborrar
Adreça:
Ctra. de Tàrrega, 39 - 25310 Agramunt (Lleida)
Tel.:
973 390 604
E-mail:
copiral@copiral.com