English
Español
Français
Català

Control de qualitat

El laboratori és el nucli principal del Departament de Qualitat, on treballen coordinadament diversos professionals altament preparats, que asseguren els controls de qualitat i realitzen les pertinents analítiques bromatològiques i microbiològiques.

A COPIRAL S.L exercim punts de control analític APPCC sobre l'entrada del producte a tractar i sobre el producte final de les farines per pinso animal.

Com a mostra de la professionalitat que oferim als clients i proveïdors, hem implantat un sistema exhaustiu de traçabilitat que ens permet conèixer en tot moment la procedència i tractament aplicat fins al destí i ús final del producte i lot, segons marca la certificació ISO 9001.

D’aquesta manera assegurem que les marques dels proveïdors estiguin sempre protegides i no es puguin veure implicades en notícies o successos de repercussió pública.

En la cartera de proveïdors de COPIRAL S.L hi trobem més de 250 empreses , situades a Espanya i França, que confien plenament en els serveis de la nostra empresa per la gestió i valorització dels subproductes generats en la indústria alimentària.

Com a garantia de seguretat i qualitat, estem autoritzats com a centre per tractar els subproductes d'origen animal no destinats al consum humà, SANDACH categoria 3, i disposem del codi al Registre d'establiments d'alimentació animal αESP25501642 del Reglament (CE) nº 183/2005, el qual fixa els requisits en matèria d'higiene de pinsos.

Copiral

Contacte i Situació

Esborrar
Adreça:
Ctra. de Tàrrega, 39 - 25310 Agramunt (Lleida)
Tel.:
973 390 604
E-mail:
copiral@copiral.com